Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Globális Sorskorrekció

2009.05.19
A Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsának üzenete
 a Fényküldöttek földi közösségének
Az Égi kinyilatkoztatás szerint 2007. december 29. egy globális Sorskorrekció és a Kiengesztelődés napja lesz!
 
 
Az Üzenet első része:
 
Ennek az üzenetnek célja és sorsa eljutni minél több Fényküldötthöz az országban és a világon, azonban szeretnénk jelezni, hogy semmiféle hátrányod nem származik abból, ha nem továbbítod, vagy akár el sem olvasod ezt az írást! Sőt nyomatékosan kérünk, hogy akkor és csak akkor továbbítsd szóban, vagy a világháló kommunikációs rendszerén keresztül szeretteid, ismerőseid körében, ha ezek a szavak megérintenek, rezonanciára találnak benned, és úgy érzed, hogy szeretnél részese és teremtője lenni a bolygó kollektív sorsát és a fényküldöttek közösségét gyógyító összefogás folyamatának!
 
Az üzenet 2007. november 13.-n szólalt meg és kért fel bennünket, hogy most először egy ilyen tág körben indítsuk útjára az Égi felhívást!
Ez a folyamat a misztikus 13. Csillagnemzetség kezében és irányítása alatt áll, amelynek teljes leírását és megfejtését a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkben találhatod meg (721.- 749.oldal), amelyből szeretnénk néhány gondolatot idézni ezen írás második felében, hogy érthetővé váljon mindenki számára az üzenet forrása.
Előtte azonban kicsit összefoglalnánk, hogy mire is készülünk december 29-én:
 
Szeretnénk egy kicsit érthetőbbé tenni az Égi perspektívából kibontakozó folyamatot. Több mint 100 évvel ezelőtt megszületett a Felemelkedés Isteni Terve, amely 1987. augusztus 17.-n a Harmonikus Konvergencia kapcsán lefűződött a bolygó terében. Ebben a tervben a Föld Égi őrzői minden évre előre vetítették az adott év programját – úgy, mint kollektív érzelmi-test áthangolás, mentál-test áthangolás, spirituális-test áthangolás, a csillagtudatosság felépítése, stb. Ez volt az elmúlt évek programja.
Ebben az egész bolygó emberiségének, minden létezőjének, és különösképpen a Fényküldötteknek nagyon speciális feladata és sorsa volt és van. Ez a terv akkor, és csak akkor válhatott – volna - valóra, hogyha abban mindenki a két pont közötti legrövidebb úton halad, vagyis éli a saját sorsát, a saját eredendően választott, legmagasabb rendű sorsát.
Azonban, abban a pillanatban, ahogy abból valaki kilépett, elindult egy energetikai hiány generálása, s ezáltal megbillent a terv, s annak fényszálai felfejtődtek itt-ott, majd egyre több helyen.
Ráadásul a Fényszövetség hálózatán belül érvényes energetikai szabály értelmében, minden ilyen hiányt, megüresedett helyet csak legalább háromszor annyi energiával, lélekfénnyel lehetett pótolni. Egy sorsát elhagyó ember helyén három új embernek kellett megjelennie, hogy tudatosságuk és szívük erejével begyógyítsák a hiányt és fenntartsák az egyensúlyt.
 
Ugyanakkor a Szentlélek üzenete szerint 2005-ben – amely a spirituális-test áthangolásának éve volt – elkezdtünk lemaradni az Égi Terv által kitűzött célok megvalósításában. Nagyon sok Fényküldött tért le útjáról és hagyta el az eredetileg elvállalt helyét e globális fényhálózaton belül – s így számtalan lámpás fénye szűnt meg ragyogni és utat mutatni. Ez az elgyengülés vezetett oda is, hogy 2007 februárjában a Solara által meghirdetett VIII-as Kapu aktiválása nem sikerülhetett olyan valódisággal, amely elérhette volna a kívánt rezgésszintet.
S ezért lesz szükség ennek egy második lépésére 2008-ban.
Az Égi üzenetek szerint ez a 2007-es év volt a felzárkózás és a csillagtudatosság kiépítésének éve, és a 2008-as év lesz ennek a fokozatos továbbfejlődése, aminek a legmagasabb rendű célja a Fényszövetség közösségének meggyógyítása, és annak a reménynek a visszahozása, hogy erre a közösségre újra építeni lehet, s a vállainkra, szíveinkre tehető a Felemelkedés reménye, megvalósulásának minden szükséges lépése. Mintha tanúbizonyságot kellene adnia minden Fényküldöttnek az újjászületett hitéről, elköteleződéséről, kitartásáról és a Krisztus Tudatosság felé mutató valódi szeretetképességéről.
Másfelől igaz az is, hogy ennek az egész közösségnek szerte a világon el kell bírnia az összes korábbi rossz választást, az összes kihulló és leválasztódó szív és jelenlét hiányát.
 
Hiszen az egy dolog, hogy egy ponton kinek-kinek egyénileg is meg kell élnie mindig a választásai következményét és egyszer el kell bírnia annak a felelősségét. Ugyanakkor kollektíven a Fényszövetség közösségének és az emberiségnek is el kell bírnia ezeket a választásokat, mert a kollektív sors csak akkor haladhat az eredeti terv szerint a Felemelkedés felé, hogy ha abban mindenki – vagy legalábbis a szükséges kritikus tömeget jelentő 144 ezer lélek - a legmagasabb rendű sorsa szerint él!
Itt az idő, hogy tudatosítsuk minél szélesebb körben, hogy amennyiben a sorsunk ellenében lépünk, amennyiben elkezdünk lázadni és harcolni a sorsunk ellen, és a szabad választásunk jogára hivatkozva más döntéseket hozunk, mint amilyeneket az élettervünkbe írtunk magunknak még a születésünk előtt, akkor sorscsomókat fogunk létrehozni az utunkon! S ezt rendkívül fontos felismerni!
Ugyanakkor a lelkünk hihetetlen mélyen vágyik az Isteni Sorsát élni - a legmagasabb rendű lehetőségét az önbeteljesítésre és a fejlődésre. Ezért a lelkünk mindig vissza fog vágyni ebbe a sorsba, s megpróbál majd kidolgozni olyan tanító élethelyzeteket - amiket egyébként sokszor fájdalmas és keserű karmikus helyzeteknek élünk meg - hogy egy ponton végül egy belső labirintus káoszából kijutva, akár sok áldozatot is felvállalva, de visszataláljunk a saját eredendő sorsösvényünkre, és elkezdjük élni azt az utat, amit a lelkünk álmodott az életünkről a lehető legmagasabb szinten.
Azt mutatta meg most a Szentlélek, hogy egy olyan pillanat készülődik a térben, amikor az elmúlt években és az egész eddigi életünkben elkövetett hibák, rossz döntések és választások nyomán született sorscsomók elsimíthatókká válnak egy globális sorskorrekciós pillanat kegyelmi energiái által! Ez az aranybetűkkel megrajzolt pillanat tehát 2007. december 29-én nyitja fel a Szentlélek gyönyörű szakrális rítusa által a lehetőséget mindazok számára, akik erre rezonálnak, ráébrednek és szeretnének e hatalmas lélekszövet fényterébe kapcsolódva kiengesztelődni a saját sorsukkal, életükkel, az elkövetett hibákkal és az elhagyott emberszívekkel…
 
Ezt a folyamatot az ebben való tudatosság és legfőképpen az erre való emberi szándék mozgatja majd, tehát bizonyos mértékben minden egyes emberrel megtörténhet a saját életében és lelkében előkészített csoda, csupán az által, hogy azon a napon erre fog figyelni magában, kéri a sorscsomók oldását a Fényszövetség Égi küldötteitől, és egyfajta csendes befelé fordulással rábízza magát a Szentlélek láthatatlan fénykarjainak vezetésére. Nagy segítség lehet, ha azon a napon mindenki teremt egy kis csendszigetet és kizárólag önmagának szentelt időt, amelyben egy belső önelemzést tart. Elvállalja egy virtuálisan köré vetülő Tükörterem őszinte szembesítését, és számba veszi az emlékeit, az elkövetett hibáit, mindazt, amivel kapcsolatban nem békés a lelke! Ami bántja, ami fáj, amivel kapcsolatban lelkiismeret furdalást érez, s azokra gondol, akiket valamiképpen megbántott…
Majd pedig hagyja, hogy a Szentlélek közvetítse és elvégezze a Kegyelem csodálatos művét, és elsimítsa a már megszületett sorscsomókat, s megmutassa neki a legmagasabb rendű Isteni sorsa felé vezető út lépéseit! ….
 
Mi pedig azzal szeretnénk hozzájárulni ehhez a globális sorskorrekciós naphoz, hogy egyrészt a tanítványaink számára december 29-n tartott Fényünnepünk keretében, másrészt egy megrendelhető cd formájában széles körben elérhetővé tesszük azt a csodálatos erejű, gyönyörű szakrális rítust – a Szentlélek általi keresztség misztériumát -, amelyet a Krisztusi lélek közvetített a Föld felé egykor, s amelyet a Csillagnemzetségek kozmikus tanításainak megfejtése által kaptunk meg.
Ezzel ki-ki egyedül a saját otthonában, vagy a saját kis szellemi közösségével összegyűlve az ország különböző pontjain és akár az országhatárokon túl mégis egy olyan aznap felébredő és új életet teremtő fényszövetet szőhetünk együtt, amely olyan gyógyító folyamatokat indíthat el a világunkban, amelyet csak ritkán adatik meg átélnünk!
 
Ez a Sorskorrekciós pillanat – amennyiben sikerül valódivá tennünk és elérjük a már globálisan hatni tudó kritikus tömeget - az Égi Terv szerint megváltoztatja a 2008-as év szellemi karakterét, sőt egy teljesen új időminőséget horgonyoz le a Földbolygóhoz, amely egészen új életlehetőségeket kapcsolhat hozzánk kollektív és személyes szinteken is!
 
Ez a Kinyilatkoztatás és Égi felhívás óriási összefogást igényel, amelyhez fontos, hogy minél több emberhez eljusson a hír. Ugyanis megtudtuk, hogy a folyamathoz szükséges kritikus tömeg a lassan kibontakozó 33:33 rezonancia megteremtése érdekében 3333 embert jelent. Vagyis 3333 egymással lélektől-lélekig összekapaszkodó emberi szív szükséges ahhoz, hogy ez a kollektív sorskorrekciós pillanat lényegi változást hozzon az egész Földbolygó sorsában és jövőjében!
Azonban semmiképpen nem szeretnénk senkire rákényszeríteni olyan dolgokat, amellyel nem kíván azonosulni, s amely ellentétes saját belső szándékaival. Ezért az Üzenet második részét a honlapunkon lehet megtekinteni (www.yahunagaia.hu), illetve igény esetén szívesen postázzuk a folyamathoz nagy segítséget jelentő meditációs cd-t is.
(Megrendelés: a 06 20/9551226 – Greskó Anikó és 06 20/9267774 – Hirt Katalin számokon)
 
Azonban szeretnénk jelezni, hogy nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az Égiek kérését, mely szerint a folyamat sikere érdekében, a Szentlélek és a Csillagnemzetségek Tanácsának útmutatása alapján ezt a meditációt kizárólag azon a meghirdetett, felszentelt, óriási kegyelmi kapukat nyitó napon szabad először meghallgatni – akár egyedül, akár kisebb-nagyobb csoportokban -, hogy egy olyan sorspillanat szülessen az égi-földi térben, amikor minden abban résztvevő csillaglélek és emberi szív találkozik! Hogy a közössé tett szándék mentén összeérjenek a lelkeink, s a sorscsomók oldódásának szent pillanataiban felszabaduló energiákkal és az ezáltal az életbe visszatérő fényekkel olyan gyógyító erőt ébreszthessünk a világban, amely képes visszaemelni a Fényküldöttek közösségét a saját Isteni Sorsukba és valóban új lehetőséget és új időt teremthet a bolygónak a Felemelkedés sorsalternatívájának megvalósításában!
 
A folyamat az Égi Terv szerint 2007. december 29-n 11:11-kor kezd felépülni és az egész nap folyamán tart. Ezért ki-ki a saját belső ritmusában kapcsolódhat akár egyedül, akár a csoportjával az oldás és kiengesztelődés fényterébe. Olyan lesz ez, mintha a láthatatlan Égi kezek az egész nap során gyűjtögetnék azokat a fényszikrákat, az életbe visszatérő szeretetmagokat, amelyek a feloldott sorscsomókból felszabadulnak és a megbocsátás szívkatarzisából megszületnek az ország és a bolygó különböző pontjain.
22:22 perckor át kell lépnünk egy Kapun, amellyel elhagyjuk a kiéleződő polaritásokból születő megosztottság illúzióját és 22:33 perckor gondolatban, szívben mélyen összekapcsolódva egy telepatikus kommunikáción keresztül egy különleges fényhidat kell emelünk az új egyensúly felé.
Egy olyan hatalmas lélekhíd megépítése a feladatunk - a szívünk és tudatosságunk szándékával -, ami ebben a mélyen megáldott pillanatban hirtelen visszamozdítja életünk fonalát az eredendő sorsunk medrébe, s ezzel újra a legmagasabb rendű Fény és a Szentlélek belső hangjának irányítása alá kerülhetünk. Miközben az egész Földbolygó is új lehetőségeket kaphat az Életre!
 
Ha úgy érzed, szeretnél kapcsolódni ehhez a bolygószintű folyamathoz és készen állsz a számodra előkészített sorskorrekciós lépések megtörténtetésére, várunk szeretettel egy olyan éteri Fényszentély szakrális terében, amelyet így együtt teremtünk majd a szíveink és tiszta szándékaink erejével!
 
Mély tisztelettel és szeretettel minden Fényküldött és minden létező felé
Namasté
 
Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó
 
 
Kiegészítésként álljon itt egy részlet a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkből a teljesebb megértés érdekében
 A 13. Csillagnemzetség történelme:
 
„A 13. Csillagnemzetség a mindenütt jelen való, de láthatatlan Isteni szubsztancia, amely az életet, a Teremtés egészét áthatja és összefogja. Olyan ez, mint az Isten és az Istennő lélegzetének „oxigén molekulái” - a fényatomok, amelyek életet teremtettek ezen a mélykék égbolton…
Ilyen értelemben tehát a 13. Csillagnemzetség szellemlényei mindannyian a Teremtés kozmikus ideájának egészét hordozzák magukban.
Ők a mindenütt jelenlévő, mégis láthatatlan szellemi szubsztancia, azaz áttetsző, megfoghatatlan Isteni/Istennői jelenlét, amely minden életet, minden létezést áthat és összekapcsol egymással és a teremtő ideával is a legmagasabb összefüggések nevében...
Lassan egyértelművé vált számunkra és kinyílt az a gyönyörű gondolat is, hogy a 13. Csillagnemzetség nem más, mint a Szentlélek közössége, amely a szent lélegzet, az Isten és az Istennő lélegzete, egy gyönyörű osztatlan fényanyag, magában hordozva a megnyilvánulatlant és a megnyilvánulót egyaránt…
E gyönyörű gondolat kapcsán kaptuk meg a 13. Csillagnemzetség nevét is, amely úgy hangzik, hogy „Santé di Om”, ami azt jelenti, hogy a „Mindenség Lélegzete”.
Santé di Om - ezt jelenti valójában a Szentlélek.
Lassan az is kibomlott számunkra, hogy a Mindenség Lélegzete, a Szentlélek maga nem jelent mást, mint a legmagasabb rendű Isteni Sorsot.
A Szentlelket magunkba fogadni tehát egy olyan élmény, mintha rálépnénk a saját sorsösvényünkre, és azt elkezdenénk tudatosan élni, engedjük magunkat vezetni általa!
Ugyanakkor megtagadni a Szentlelket bármilyen módon az Útról való letéréshez vezethet, mintha elveszítenénk, vagy elutasítanánk azt a belső sugallatot, amely segítene nekünk megmaradni ezen az úton, a számunkra kijelölt legmagasabb rendű sors ösvényén.
A Szentlélek közelségét megérezni ahhoz hasonlatos élmény, amikor belülről dobog a létünkben, a szívünkben az Isteni/Istennői tudatosság, az a legmagasabb minőség, ami lehetünk egyáltalán, és a kapcsolódás által elkezdhetjük ezt megvalósítani, élni eszerint...
 
…Tudnunk kell azt is, hogy egy bolygó vagy egy csillagtér azon keresztül éli a kollektív sorskódot, hogy a hozzá kapcsolódó egyes individuális létezők, külön-külön is kapcsolódva a Szentlélek erejével és tudatosságával megvalósítják ezt a bizonyos velük kapcsolatos személyes Isteni Tervet. Ezért jelenleg a Földön élő fényküldötteknek, a Fényszövetség tagjainak különös felelőssége kapcsolódni ezekkel a sorskódokkal, és ezt az életet a lehető legmagasabb szinten élni, mert valójában csak így manifesztálódhat a Gaia által lehorgonyzott és fenntartott Isteni Terv - a Felemelkedés álma.
 
…Belélegezni a Szentlélek tudatosságát azt jelenti, hogy az illető kifejezi, hogy átengedi az életét a Szentlélek vezetésének, vagyis az Isteni Tervnek, a vele kapcsolatos legmagasabb sorskódoknak, és úgy dönt, hogy a legegyszerűbb hétköznapokat is ennek nevében éli ezután– a Szentlélek fényfotonjainak belső útmutatásával.
Csodálatos felismerés volt megérezni, hogy a Szentlélekkel kapcsolatos tudatosságot valóban a Krisztusi lélek és Jézus hozta közel a földi emberiség tudatához a Szentlélek befogadásának rítusával, amely egyfajta Keresztség felvételét jelenti a Szentlélek által.
Miközben a 13. Csillagnemzetség létét próbáltuk megfejteni felnyílt számunkra, hogy Jézus mit tanított pontosan a tanítványainak. Hogyan tanította meg a követőinek belélegezni a Szentlélek tudatosságát, befogadni azt a szívükbe, és ezáltal fellépni az Útra, eggyé válni a saját legmagasabb rendű sorsukkal.
Ez egy gyönyörű, ősi szertartás és rítus, amelyet a Mennyei Krisztusi Templom terében mutatott be először a Krisztusi lélek és azután ezt a titkot adta át Jézus is földi inkarnációja során…
 
…Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy a sorsunkat élni nem azt jelenti, hogy ezután minden fájdalom, veszteség elkerül bennünket, és kizárólag örömperecek láncolatából épülnek fel majd a napjaink. Hiszen az élettervünk által kijelölt és egykor elvállalt tanító helyzeteket, konfliktusokat, sőt sajnos még veszteségeket is meg kell élnünk ahhoz, hogy a karmikus rendezéseink megtörténjenek, és egyáltalán olyan mértékben fejlődhessünk, ahogy szeretnénk. Azonban a Sorsot élni olyan, mint két pont között az egyenes utat választani. A legegyértelműbb, legrövidebb és valójában a Felsőbb Valóság nézőpontjából a legnagyobb Fényt teremtő átélések láncolatán keresztül vezető ösvény ez.
Az igazán boldog emberek, illetve azok, akiknek a lehető legnagyobb belső, lelki megelégedettségben, harmóniában telnek a napjaik, valóban a sorsukat, vagyis önmagukat élik. Ahogy mondani szoktuk – „A helyükön vannak!”. …” 
 
A Szentlélek mostani üzenete pedig a következő tanításhoz kapcsolódik közvetlenül:
 
„…Ez igaz egy tágabb, globálisabb perspektívában is, hiszen létezik a mindenkori kollektív sors, a Földbolygóval kapcsolatos Isteni Terv, amely egy hihetetlenül komplex, a bolygón élő minden létezőt érintő sorskódok összessége, amelybe mindannyiunk személyes élettervének sorsfonala bele van fűzve. Ez egy különleges életszövet.
Ahogyan megértettük már, az eredendő életterv a legoptimálisabb sorsalternatíva, mely feltételezi, hogy minden létező önmaga személyes útján képes a saját élettervét beteljesíteni. Azonban minden pillanatban, amikor arról letérünk, valamilyen rezdülésnyi változást okozunk a kollektív sorsban, és a kollektív élettervben is, amelyet ezek után számtalan ponton kell korrigálni ahhoz, hogy végül a bolygót érintő teljes, kollektív sorsprogram megvalósuljon. Így talán most átérezhetjük azt is, hogy milyen mély a kölcsönhatás a felsőbb és a személyes aspektus között. Általában fel sem fogjuk, fel sem mérjük, hogy egyetlen döntésünk milyen hatással lehet az egész bolygóra, sőt a magasabb létezésre is.
Azt is érdemes tudatosítanunk, hogy mi emberek, milyen mély befolyással vagyunk egymás sorsára, és nemcsak a közvetlen környezetünkben élőkre, hanem egy láthatatlan energetikai szinten mindenkire.
Ugyanakkor létezik egy érdekes energetikai szabály, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy „a türelmi idő”. Ez azt jelenti, hogy a Földbolygón jelenleg érvényes energetikai törvények mellett, ha például egy személy a saját életében történetesen hoz egy rossz döntést, amely őt a magasabb nézőpontból szemlélve biztosan távolabb sodorja majd az eredendő sorsösvényétől, és hamarosan nehéz megéléseket hoz majd számára, akkor három napja van, hogy szinte ráébredve a benne mozgó hibás programra, 72 órányi rövid belső tapasztalásban szinte lefuttassa a választott út energetikai pályáját, és a várható megélések helyett szinte azonnal fontos felismerésekre jusson – és akár korrigálja korábbi döntését!
Három, maximum hét nap szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek által fenntartott sorsmezőben kialakuljon egy stabil energetikai formáció, amely mint egy Kapu azután magába szippantja majd az illetőt, és pontról pontra kinyitja a választott út által hordozott eseményeket.
Ez idő alatt még bármi történhet, szinte érdemes is megkövetelni magunknak a három nap gondolkodási időt a választásaink előtt, egyre inkább átérezve, hogy milyen szerteágazó hatással lehet egyetlen döntésünk is mindenre, ami van…
 
Visszatérve az előző gondolatmenethez érdemes tudnunk, hogy azzal is számolnunk kell, hogy különböző közösségekben élünk, amely gyűrűkként rendeződik körénk. Így különös hatással vagyunk egymásra egy családi közösségben, egy baráti, vagy akár munkahelyi kötelékben, és persze különösen fontos egy-egy szellemi közösség. Majd egy ország és nemzet szintjén formálunk kollektív sorsot, illetve így tágulunk egy kontinens és azután az egész bolygón élő emberiség közösen teremtett sorsa felé. Mindezen színtereken az egyes emberek döntései, választásai és sorsbeteljesítő, vagy sorsromboló útjai hatással lesznek ránk észrevétlenül. Sokszor hihetetlenül el tudunk nehezülni és nem várt, megmagyarázhatatlan borzasztó feszültséget élünk át azért, mert egy kapcsolatban, a családban, egy közösségben, amelynek része vagyunk, vagy éppen egy országon belül sokan választanak és teremtenek olyan sorsot, amely nem a legmagasabb rezgésű, kollektív nemzeti sorsot jelenti, így olyan energiákat horgonyoznak le az adott lokális élettérbe, amely egy lehúzó erejű turbulenciát, nagyon nehéz feszültségtöltéseket fog ébreszteni.
Ennek még olyan hatása is lehet, hogy egyre nehezebbnek tűnik megvalósítani az álmokat, terveket, manifesztálni a kitűzött célokat, mintha kollektíven sodródnánk távolabb attól a rezgésszinttől, amelyben megélhetnénk a sorsunkkal való egységünket. Ugyanakkor természetesen minden jó választásunkkal is visszahatunk a közös élettérre, és segítünk másokat is jól választani a maga útján.
 
Tulajdonképpen ezzel érthetővé vált, hogy a kollektív sors szövetén belül működik az a csodálatos éteri kommunikációs hálózat is, amely lehetővé teszi a „századik majom elmélet”, mint energetikai szabály működését. Ez azt fogja tehát jelenteni, hogy mindig van egy olyan kritikus tömeg, amely, hogyha éli a saját eredendő sorsösvényét megfelelő választásokon keresztül, és az útját a beteljesülés irányába viszi, akkor egy olyan pozitív, teremtő, gyógyító, és tudatemelő energia generálódik, amely exponenciálisan növekvő hatással lehet, és az egész emberiség számára pozitív sorsformáló erőként jelenik meg.
Tehát tulajdonképpen ilyen módon tudunk energiát adni a bolygó Felemelkedéséhez minden jó választással, a tökéletes sorspillanatokkal, illetve segíthetjük és taníthatjuk az egész emberiséget is jól választani, megváltó pillanatokat teremteni önmaga számára. …”
 
       Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó
                 www.yahunagaia.hu