Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A központi kérdés most mindnyájunk életében: mi jelenti az igazi értékeket számunkra?

 
Azt vesszük számba ebben az időszakban, hol vannak a Kincseink? A múltban mik voltak, hol voltak? A jelenben meg vannak –e? Mindebből mit vigyünk magunkkal tovább a jövőbe?
 
A legjelentősebb égi esemény ezekben a hetekben az Uránusz- Szaturnusz inspirációs fényszög kapcsolata (oppozíció), ami mindössze körülbelül 29 évente adatik meg, így jelentősége kiemelkedő a többi bolygó mozgáshoz képest! A Szaturnusz csodálatos helyen halad éppen: a Kehely csillagképben, ami az Örök Élet Italát tartalmazza, így most a szaturnuszi energiákkal megfűszerezve az Örök Értékeket, az örök érvényű dolgokat és az örök tudás csodáját hozza el az életünkbe. Erre irányítja a figyelmünket – a múlt emlékei által. Azt kell most számba vennünk és elrendeznünk magunkban, hogy érzelmi, lelki téren mik az örök érvényű, időtálló értékek (vagy kapcsolatok) az életünkben, és mik azok, amik múlandóak, amik nem állták ki az idő próbáját és emiatt már túl kell lépnünk rajtuk.
 
A Szaturnusz pontosan az Alaraf csillaggal fog együttállni, ami a Szűz csillagkép „tovább lépő lábánál” található. Ez a múltból elrugaszkodó láb. Mindez azt jelenti, hogy most rendezzük el magunkban, mi jelenti a hosszú távú, stabil dolgokat (kapcsolatokat, embereket vagy alkotásokat) számunkra, amire valóban biztosan alapozhatunk a jövőben is. Mert most csak EZT vihetjük tovább magunkkal a jövőbe! Ami nem időtálló, ami nem igazi Érték, ami nem megbízható vagy biztos, mint a szikla, amire nem alapozhatunk, az most végleg és drasztikusan mögöttünk marad – mert egy radikális lépéssel ezen a héten végleg tovább lépünk rajta. A Merkúr és a Plútó energiájával megtámogatva pedig radikálisan ki is mondjuk a tovább lépést. 
 
A visszatérés üzenete felbukkanhat az életünkben, hiszen az Uránusz a visszaúszó halak csillagképben halad a Pegasus alatt. Az értékek letisztulásában a váratlan eseményeknek vagy a váratlan isteni sugallatoknak különösen fontos jelentősége lesz! Figyeljetek oda most minden meglepő, váratlan történésre, vagy azokra az intuitív bevillanó szikrákra, amiket szellemi (gondolati) síkon éltek meg. A Pegasus táltos paripa ugyanis pont azért felelős, hogy Zeusznak szállítsa a villámokat – az „isteni szikrákat”.
A sugallatok kifejezetten az Igaz Értékekről szólnak és arról, melyek azok az Értékeink amiket tovább vihetünk a jövőbe, mert hosszú távon is építhetünk majd rájuk – illetve ezzel szemben mik azok (vagy kik azok), amik nem időtállóak, nem biztonságosak, vagy nem elég értékesek számunkra és így eljött az ideje, hogy most magabiztosan és végleg tovább lépjünk rajtuk.
 
Ismét több hatás is utal a múltra, így azt is megélhetitek, hogy egy múltbeli szerelem váratlanul visszatér az életetekbe feszültséget keltve ezáltal a lelketek legmélyén és kérdések sorozatát felhozva a mélyből. Mély titkok, eltitkolt félelmek kelhetnek újra életre. A visszatérő hatás nem csak egy konkrét személy, hanem egy visszatérő érzelmi helyzet formájában is megjelenhet, egy olyan érzelmi, lelki szituációt elhozva, amiről talán már azt hittétek nincs is bennetek vagy már túl vagytok rajta. Most kiderülhet, hogy NEM. És pont ez, ami letisztázásra, ami rendezésre vár!
 
Akár egy múltbeli szerelemről legyen szó, akár egy múltban átélt lelki hatásról, múltbeli mély lelki csalódásról vagy félelemről a feladat most mindenképpen az, hogy el kell rendeznünk magunkban mit jelent (mit üzen) mindez számunkra itt és most a jelenben? Miben gátolt minket a múlt? Mert ha eddig gátolt, akkor itt és most radikálisan túl kell rajta lépnünk! Örökre.
A Szaturnusz a korlátainkat is jelöli. A forradalmár és lázadó Uránusszal kapcsolatba lépve nagyon erős – egymásnak feszülő – energiákat keltenek most életre, elhozva annak a lehetőségét, hogy radikálisan szétfeszítsük a korlátainkat. Akár azért, hogy ennek révén végleg tovább lépjünk a múltunkon – akár azért, hogy a kirobbanó energiák segítségével megtegyünk valamit, amit korábban nem mertünk, vagy amitől korábban nagyon féltünk. Abban segít ez a feszítő, lüktető energia, hogy leromboljuk az akadályozó, gátló falakat magunk körül és a kristálytiszta lelki és érzelmi értékek talapzatára állítsuk fel az életünket.
 
Két dolog lehetséges ezekben a hetekben.
Vagy arra jövünk rá a nagy belső rendezések révén, hogy a múltból cipelt lelki terheink, emlékeink vagy mélyre temetett múltbeli érzelmeink már csak korlátok az életünkben és nem tesznek mást, csak akadályoznak bennünket a tovább lépésben. Így ezeken a korlátokon radikálisan tovább lépünk elindulva egy MINŐSÉGI emelkedés és egy olyan boldog jövő felé, ami konkrét szintemelkedést hoz az életünkbe. Mindennek révén akár előző életekből cipelt lelki sérelmeket vagy nagyon mélyre temetett lelki félelmeket is elrendezhetünk ebben az időszakban magunkban és végleg túlléphetünk rajtuk, hatalmas megtisztulást átélve ezáltal.
 
Másrészt az is lehet, hogy azt ismerjük fel miközben lelkileg, szellemileg helyre rakjuk magunkat, hogy az a múltbeli szerelem, az a múltbeli lelki hatás vagy az a múltbeli érzelmi minőség, ami most újra visszatért az életünkbe, olyan nagy érték, amely még mindig fontos a számunkra. Örök Kincs, ami kiállta (a lelkünkben) az idő próbáját. Ebben az esetben drasztikusan szétfeszítjük a korlátainkat, hogy a Szűz lábával egy hatalmasat lépve magabiztosan és stabilan elinduljunk a tiszta jövő felé.  
 
A múlttal kapcsolatban sok minden letisztázódhat bennünk – legyen az akár egy mély lelki emlék, egy mélyre temetett régi titok, egy régi félelem vagy csalódás egy szerelemmel vagy a női minőségünkkel (a férfiaknak a nőkkel) kapcsolatban. Megértjük, és ezáltal elrendezzük magunkban a múltat. Hogy mi miért történt úgy, akkor és ott. Mindebből mi a tanulság és mi a tovább vihető tanítás számunkra. Mit kellett volna máshogy csinálnunk és ennek fényében mit fogunk majd a jövőben ezentúl már máshogy, magasabb szinten (!) megteremteni. Megértjük önmagunkat (vagy a Társunkat). És miközben elrendezzük a múlt emlékeit, hibáit, tévedéseit vagy fájdalmait közben elindul egy olyan mély tisztulási folyamat, ami jelentős változásokat indíthat el az életünkben. Ami a lelkünk legmélyének gyógyulásához járul hozzá hosszú távon. És ami konkrét szintemelkedést hoz mindnyájunk életébe.
Eljött az ideje, hogy kihasználva a forradalmi újító, tisztító energiákat, lepillantva lelkünk legmélyebb bugyraiba, elrendezzük a múltunkat és az értékek tükrében megtegyünk egy határozott lépést – elindulva egy magasabb minőségű élet felé.
 
A lélek gyógyulásában ez a következő szent állomás: elrendezni a lehető legmélyebben önmagunkat. Felismerni mi érték az életünkben és mi nem az. Ami érték a múltból afelé elindulni, ha kell megugorva önmagunk legfélelmetesebb korlátait is. Ami már nem érték – csak akadályozó gát(lás) - azt végleg kitisztítani és kételyek nélkül magabiztosan tovább lépni rajta azért, hogy elindulhassunk egy olyan jövő felé, ami tiszta, értékes, és amire hosszú távon is alapozhatunk.   
 
A váratlan intuitív tetteket és a radikális kommunikációt főleg a mély érzelmeink inspirálják ebben az időszakban. A Szent Értékek melletti határozott és radikálisan biztos kiállást a szerelem, a szépség és a minőségi élet iránti vágy (vagy emlék) hajtja. Annak az emléke, hogy felismerjük, éltünk már igazi boldogságban. Éltünk már igazi minőségi – emberhez méltó – életet. Éltünk már igaz szerelemben. Akár ebben, akár előző életünkben. Csak valahol elhagytuk félúton … Talán az anyagi világ hétfejű sárkányaival birkózva. Vagy a saját lelkünk sötét démonaival hadakozva. Talán hibákat követtünk el (önmagunk vagy a társaink ellen) és súlyos téveszmék áldozataivá váltunk az anyag vak rabságában kínlódva. Talán elfelejtettük mindeközben, hol vannak az Igazi Kincseink. Nem vettük észre az életünkben felcsillanó tiszta gyémántokat. Mostanra kőkeményen szembesültünk mindezzel. Az Égiek kemény leckék sorozatán keresztül hívták fel ebben az évben minderre a figyelmünket.
Hát most eljött az ideje, hogy szó szerint rendbe tegyük mindezt. Hogy helyre hozzuk a múltat – ha mást nem azáltal, hogy elvégezzük legbelső lelki munkáinkat, lelkileg rendezzük magunkat. Radikálisan és kíméletlen őszinteséggel szembe nézünk félelmeinkkel és kitisztítjuk magunkból mindazt, ami már nem méltó hozzánk. Ami csak visszahúz, és súlyos korlátjával akadályoz a felemelkedésben és a tovább lépésben. Tovább kell lépnünk azon, ami értéktelen volt. Önmagunkban. Vagy az életünkben.
 
Az Istenek most megfogják az Égen egymás kezét, így koncentrálva szent energiáikat, és támogatva bennünket egyetlen nagy cél érdekében. Hogy a Pegasus paripa hófehér sörényébe kapaszkodva elinduljunk egy letisztult és boldog jövő felé, ami már a stabil és szent értékeken alapszik (legyen ez akár a múlt, akár a jelen értéke).
 
 A lényeg tehát az, hogy vegyük számba az életünket, rendezzük el magunkat és lépjünk tovább a múlton radikálisan, ha az már nem érték, csak gátló korlát. Vagy a múlt értékeiből merítve lépjünk előre egy nagyot a biztos jövő felé. Feszítsük szét a korlátainkat egy magasabb minőségű élet nevében!
 
Végül egy apróság. Gondoljuk át, hogy mi az, amire nem jut időnk az utóbbi időben? A Szaturnusz az idő minősége is, így ezzel azt üzeni nekünk, hogy szánjunk minőségi időt az igazi értékeinkre. És ha valamire sehogy sem jut időnk, akkor ott felmerül a kérdés, valóban szükségünk van –e még rá? Valóban értékes –e számunkra?
 
 
 
Veres Mónika
2009. szeptember